tembe-swami-round
swami-loknath-terth-round
श्री प. प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज व श्री प. प. श्रीलोकनाथतीर्थ स्वामी महाराज स्मारक ट्रस्ट, पुणे

नित्यसेवा आणि इतर सेवांप्रित्यर्थ ऑनलाईन पेमेंट करताना आपले नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर, गोत्र, तारीख ही माहिती फक्त इंग्रजी मध्येच टाईप करावी ही विनंती.

श्री वासुदेव निवास मधील नित्यसेवा आणि इतर सेवांसाठी योगदान

रुद्राभिषेक (दक्षिणा) १०० रुपये
पवमान अभिषेक (दक्षिणा) १०० रुपये
अन्नदान सेवा (किमान १५० रुपये)
नित्यदान (ऐच्छिक)
कायम ठेव निधी (ऐच्छिक)
संशोधन विभाग सहायता (ऐच्छिक)
गुरुगौरव महोत्सव योगदान (ऐच्छिक)
निशुल्क वैद्यकीय सेवा सहायता (ऐच्छिक)
विकास निधी (ऐच्छिक)
श्री वासुदेव निवास प्रकाशन ग्रंथ विक्री