tembe-swami-round
swami-loknath-terth-round
श्री प. प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज व श्री प. प. श्रीलोकनाथतीर्थ स्वामी महाराज स्मारक ट्रस्ट, पुणे

सगुण निर्गुण

दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये सगुण निर्गुण या नावाचा स्तंभ दररोज प्रकाशित केला जातो. श्री वासुदेव निवासचे प्रधान विश्वस्त प. पू. श्री शरदशास्त्री जोशी महाराज यांचे ‘निरामय मानवी जीवन’ आणि  ‘सकारात्मकता’ या विषयांवरील चिंतन दर सोमवारी या सदरात प्रसिद्ध केले जाते. जानेवारी २०२२ पासून पुढे वर्षभर हे सदर प्रकाशित होत आहे. महाराष्ट्र टाइम्सच्या सर्व आवृत्त्या आणि इंटरनेट आवृत्ती (ई-पेपर) यांच्या माध्यमातून प. पू. श्री शरदशास्त्री जोशी महाराज यांचे चिंतन घराघरांत पोचत आहे. महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये प्रकाशित झालेले हे लघुलेख आपण या ठिकाणीही वाचू शकता.

अनुक्रमणिका