tembe-swami-round
swami-loknath-terth-round
श्री प. प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज व श्री प. प. श्रीलोकनाथतीर्थ स्वामी महाराज स्मारक ट्रस्ट, पुणे

श्री वासुदेव निवासची प्रकाशने

श्रीवासुदेव निवास प्रकाशित ग्रंथ संपदा

महायोग- शक्तिपात योगावर मार्गदर्शन करणारी श्रीवासुदेव निवासची प्रकाशने

प.प श्रीवासुदेवानंदसरस्वतीस्वामीमहाराज विरचित ग्रंथ

प्रकाशित विविध ग्रंथांची माहिती देणारी मालिका

ग्रंथाचे नाव 

भाषा 

लेखक 

मूल्य 

०१

श्री दत्त माहात्म्य

संस्कृत

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

१०० रुपये 

०२

श्री दत्तचम्पू

संस्कृत  

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

६० रुपये 

०३

श्रीदत्तलीलामृताब्धीसार

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

२५ रुपये 

०४

शिक्षात्रय (मराठी अर्थासह)

संस्कृत

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

६० रुपये 

०५

श्रीकृष्णालहरी

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

०५ रुपये 

०६

श्रीदत्तभावसुधारसस्तोत्रम्

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

४० रुपये 

०७

श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार

मराठी

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

२० रुपये 

०८

श्री सत्यदत्तपूजा (मराठी अर्थासह)

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

१० रुपये 

०९

नित्यउपासनाक्रम

मराठी 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

२० रुपये 

१०

 श्री दत्तात्रेयषोडशावातर पूजा विधान

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

५० रुपये 

११

स्त्री शिक्षा

मराठी 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

३५ रुपये 

१२

प.प. श्रीटेंबेस्वामी कृत प्रश्नावली (तक्ता)

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

१० रुपये 

१३

त्रिशतीकाव्य (मराठी अर्थासह)

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

७० रुपये 

१४

माघमहात्म्य (मराठी अर्थासह)

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

४५ रुपये 

१५

द्विसाहस्त्री गुरुचरित्र

मराठी 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

८० रुपये 

१६

पदसंग्रह

मराठी 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

४५ रुपये 

१७

स्तोत्रादी संग्रह

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

७० रुपये 

१८

श्रीगणेशवंदना

मराठी 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

१० रुपये 

१९

समश्लोकी गुरुचरित्र अर्थात श्री गुरुसंहिता

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

३४० रुपये 

२०

१०८ नामावली ( मराठी अर्थासह)

संस्कृत

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

३० रुपये 

२१

योगवाणी (अनुवाद)

मराठी 

योगीराज श्रीगुळवणी महाराज

४० रुपये 

२२

महायोग विज्ञान (अनुवाद)

मराठी 

योगीराज श्रीगुळवणी महाराज

५० रुपये 

२३

श्री गुरुदेव चरित्र (प. प. श्री टेंबे स्वामी महाराजांचे चरित्र)

मराठी 

श्रीदत्तमहाराज कवीश्वर

१२५ रुपये 

२४

जीवनगंगा (श्रीगुळवणी महाराज चरित्र, कलश १)

मराठी 

श्री. अ. सि. पोटभरे 

६० रुपये

२५

जीवनगंगा (श्रीगुळवणी महाराज चरित्र, कलश २)

मराठी 

श्री. अ. सि. पोटभरे 

८० रुपये

२६

जीवनगंगा (श्रीगुळवणी महाराज चरित्र, कलश ३)

मराठी 

श्री. अ. सि. पोटभरे 

७० रुपये 

२७

जीवनगंगा (श्रीगुळवणी महाराज चरित्र, कलश ४ )

मराठी 

श्री. अ. सि. पोटभरे 

७० रुपये 

२८

स्मर्तृगामींच्या स्मृती

मराठी 

श्रीगुळवणी महाराजांच्या भक्तांनी सांगितलेल्या आठवणी 

१८० रुपये 

२९

श्री सदगुरू साधक सुसंवाद

मराठी 

प्रश्नोत्तरांचे संकलन 

७० रुपये 

३०

श्री वामनत्रिपदी 

मराठी 

श्री राम कवी 

७० रुपये 

३१

श्री वासुदेव निवास त्रैमासिक 

मराठी 

३० रुपये 

३२

पंचपदी

कानडी

२५ रुपये 

३३

श्री दत्तमहाराज कवीश्वर विचारधन  भाग-१

मराठी 

श्री शरच्चंद्र कोपर्डेकर

७० रुपये 

३४

श्री दत्तमहाराज कवीश्वर विचारधन  भाग-२

मराठी 

श्री शरच्चंद्र कोपर्डेकर

१६० रुपये 

३५

श्री दत्तमहाराज कवीश्वर विचारधन  भाग-३

मराठी 

श्री शरच्चंद्र कोपर्डेकर

४० रुपये 

३६

श्री दत्तमहाराज कवीश्वर यांचे चरित्र

मराठी 

श्री शरच्चंद्र कोपर्डेकर

१०० रुपये 

३७

श्रीनिम्बार्कदर्शन (वेदांत पारिजात सौरभ या ग्रंथाचा अनुवाद )

मराठी 

११० रुपये 

३८

प.प. श्रीलोकनाथतीर्थ स्वामींचे चरित्र

मराठी 

श्री. अ. सि. पोटभरे 

९० रुपये 

३९

The Gospel of his holiness

English

Shree Urankar 

३००रुपये 

४०

श्रीनारायणस्वामींचे चरित्र

मराठी 

श्री आत्मारामशास्त्री जेरे 

१५० रुपये 

४१

भावार्थ पुराण (संस्कृत दत्तपुराणाचा अनुवाद)

मराठी 

श्री गुरुचरणदास 

१०० रुपये 

४२

श्री कृष्णा लहरी तरंग सौंदर्य (अनुवाद)

मराठी 

श्री पिंपळापुरे 

१०० रुपये 

४३

सार्थ रत्नमाला

मराठी 

पं आत्माराम शास्त्री जेरे

४० रुपये 

४४

द्विसाहस्त्री गुरुचरित्र

मराठी 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

७० रुपये 

४५

वाड्मय संपदा आणि जीवनदृष्टी

मराठी 

७० रुपये 

४६

सुत संहिता भाग १

मराठी 

श्री. ज. वा. जोशी 

५० रुपये 

४७

सुत संहिता भाग २

मराठी 

श्री. ज. वा. जोशी 

५० रुपये 

४८

सिद्धयोग (महायोग) (प्रकाशक: प.प.१००८,  श्रीलोकनाथतीर्थ स्वामी महाराज महायोग ट्रस्ट, नाशिक )

मराठी 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

२० रुपये 

४९

श्रीस्वामी महाराज १५० वी जयंती विशेषांक

मराठी 

४० रुपये 

५०

मूर्तिमंत भागवत 

मराठी 

११० रुपये 

५१

श्री दत्तभावसुधारसस्तोत्रम एक रसग्रहण

मराठी 

१०० रुपये 

५२

श्री वासुदेव पत्रबोध संग्रह

मराठी 

३५ रुपये 

५३

श्री गुरुगीता

मराठी 

२५ रुपये 

५४

दत्तवाक् सौरभ

मराठी 

१०० रुपये 

५५

उपायवनवसंत

मराठी 

१०० रुपये 

५६

लघु वासुदेव मनन सार

मराठी 

४० रुपये 

५७

मंत्रविधानम्

मराठी 

३० रुपये 

५८

वेदपादस्तुती:

मराठी 

२५ रुपये 

५९

योगीराज (मराठी)

मराठी 

५०रुपये 

६०

योगीराज 

इंग्रजी 

४० रुपये 

६१

प.प. श्री स्वामी महाराजांचे चरित्र

संस्कृत

४० रुपये 

६२

दत्तमाहात्म्य 

कानडी

९० रुपये 

६३

श्री गुरुदेव चरित्र 

कानडी

९० रुपये 

६४

घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रम् (मराठी व इंग्रजी भाषांतरासहित)

२५ रुपये 

६५

मन स्थिर करा 

मराठी 

२० रुपये 

६६

कपिलदर्शन

मराठी 

१०० रुपये 

६७

करुणात्रिपदी  (मराठी व इंग्रजी भाषांतरासहित)

मराठी 

२० रुपये 

६३

संतकुळीचा राजा

मराठी 

१२० रुपये 

६८

श्री गुरुदेव चरित्र 

तामिळ

६५ रुपये 

६९

श्रीदत्तपुराण 

संस्कृत

२४० रुपये 

७०

श्री दत्तात्रेयक्षमापन स्तोत्र (मराठी व इंग्रजी भाषांतरासहित)

२५ रुपये 

७१

श्री गुरुचरितम् (द्विसाहस्री)

संस्कृत

४० रुपये 

७२

सप्रेम आशीर्वाद विशेष

मराठी

१०० रुपये 

७३

प. प. श्री स्वामी महाराज लिखित समग्र ग्रंथ संपदा

मराठी/ संस्कृत 

१५०० रुपये 

७४

श्री गुरु चरितम (द्विसाहस्री)  

मराठी

डॉ. श्री. वासुदेवराव देशमुख

२०० रुपये 

७५

Towards Enlightement

English

१०० रुपये 

७६

चर्चासत्र स्मरणिका

मराठी

५० रुपये 

७७

The Protection of the Divine Greace

English

६० रुपये 

७८

श्री दत्तात्रेया  स्तोत्राणि

संस्कृत 

६० रुपये 

७९

श्री दत्तात्रेया  स्तोत्राणि

English

६० रुपये 

८०

श्री विष्णू सहस्रनाम स्तोत्रम्

संस्कृत

२० रुपये 

८१

श्रीमद् दासबोधातील नवविधाभक्ति

मराठी

१५ रुपये