tembe-swami-round
swami-loknath-terth-round
श्री प. प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज व श्री प. प. श्रीलोकनाथतीर्थ स्वामी महाराज स्मारक ट्रस्ट, पुणे

प. प. श्रीवासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराजांची समग्र ग्रंथसंपदा मोफत डाउनलोड करा

ग्रंथ डाउनलोड करण्यासाठी लिंक वर राईट क्लिक करून Save link as हा पर्याय निवडा (क्रोम ब्राउजर साठी)
♦ श्रीदत्तपुराण (संस्कृत)
♦ श्रीदत्तचम्पू (संस्कृत)
♦ श्रीदत्तचम्पू (मराठी अर्थासह)
♦ श्रीदत्तचम्पू (श्रीपादशास्त्री तापसकृत मराठी भाषांतर)
♦ योगरहस्यम् (संस्कृत)
♦ योगरहस्यम् (मराठी भाषांतरासह)
♦ योगरहस्यम् (हिंदी भाषांतरासह)
♦ शिक्षात्रयम् (संस्कृत, मराठी ग्रंथांचा एकत्रित संच)
♦ श्रीकृष्णालहरी (संस्कृत टीका आणि मराठी विवारणासह)
♦ त्रिशतीकाव्यम् (मराठी अर्थासह )
♦ माघमहात्म्य (मराठी)
♦ पदसंग्रह (मराठी)
♦ समश्लोकीगुरुचरित्र अर्थात श्रीगुरुसंहिता (संस्कृत)
♦ समश्लोकीगुरुचरित्रचूर्णिका (संस्कृत)
 
 
♦ १०८ नामावली (मराठी अर्थासह)

♦ श्रीदत्तात्रेयषोडशअवतारचरित्र (संस्कृत, मराठी अर्थासह)
♦ अष्टोत्तरनामावली (संस्कृत) 
♦ आत्मपुजा (संस्कृत) 
♦ बोधरहस्यम् (संस्कृत)
♦ श्रीदत्तसहस्त्रनामस्तोत्र (संस्कृत)
♦ श्रीगुरुस्तुती (संस्कृत)  
♦ करुणात्रिपदी (मराठी) 
♦ कीर्तनाख्याने (मराठी) 
♦ श्रीवासुदेवमननसार (मराठी)
♦ मंत्रविधानम् (संस्कृत) 
♦ नित्यउपासना (संस्कृत / मराठी)
♦ पंचपदी (मराठी)
♦ पंचपाक्षिक (संस्कृत, मराठी विवारणासह) 
♦ श्रीसरस्वतीस्तोत्रम् (संस्कृत)
♦ श्रीशंकरस्तोत्रम्
♦ स्तोत्रसंग्रह
♦ वेदनिवेदनीस्तोत्रम् (मराठी अर्थासह)
♦ श्रीदत्तमाहात्म्यचिंतन (डॉ. वा. व्यं. देशमुख)
♦ चरित्र चिंतन (प.प. श्रीस्वामी महाराजांचे चरित्र. ले. डॉ. वा. व्यं. देशमुख)
♦ श्रीगुरुचरितम् (द्विसाहस्री) सटीक मराठी अनुवाद (ले. डॉ. वा. व्यं. देशमुख)
♦ कृपेची सावली (प.पू. योगीराज श्री गुळवणी महाराजांचा
जीवनपट ले. डॉ. वा. व्यं. देशमुख)
♦ Shade of divine grace (short biography of P.P. Shri
Gulawani Maharaj author: Dr V.V. Deshmukh